دتکتور ترکیبی دود و حرارت آدرس پذیر Apollo

دتکتور ترکیبی دود و حرارت آدرس پذیر Apollo

Multi-Sensor Detector (Optical/Heat)

سری : 

  • XP95 
  • Discovery 
  • Soteria

انواع مدل های مولتی سنسور آپولو سری XP95 

  • XP95 MULTI-SENSOR DETECTOR (OPTICAL/HEAT) 55000-885APO

انواع مدل های دتکتور های دودی و حرارتی آپولو سری Discovery

  • DISCOVERY MULTI-SENSOR DETECTOR (OPTICAL/HEAT) 58000-700APO
  • DISCOVERY MULTI-SENSOR DETECTOR (OPTICAL/HEAT) [SIL2] 58000-700SIL
  • DISCOVERY MARINE MULTI-SENSOR DETECTOR (OPTICAL/HEAT) [SIL2] 58000-700MAR
  • DISCOVERY MULTI-SENSOR DETECTOR (CO/HEAT) 58000-305APO

انواع مدل های آشکار ساز ترکیبی دود و حرارت آپولو سری Soteria

  • SOTERIA MULTI-SENSOR DETECTOR (OPTICAL/HEAT) - NON-ISOLATING SA5000-700APO
  • SOTERIA MULTI-SENSOR DETECTOR (OPTICAL/HEAT) SA5100-700APO
دتکتور ترکیبی دود و حرارت آدرس پذیر Apollo0
دتکتور ترکیبی دود و حرارت آدرس پذیر Apollo1
دتکتور ترکیبی دود و حرارت آدرس پذیر Apollo2
دتکتور ترکیبی دود و حرارت آدرس پذیر Apollo3
دتکتور ترکیبی دود و حرارت آدرس پذیر Apollo4
دتکتور ترکیبی دود و حرارت آدرس پذیر Apollo5
دتکتور ترکیبی دود و حرارت آدرس پذیر Apollo6
دتکتور ترکیبی دود و حرارت آدرس پذیر Apollo_thumb_0
دتکتور ترکیبی دود و حرارت آدرس پذیر Apollo_thumb_1
دتکتور ترکیبی دود و حرارت آدرس پذیر Apollo_thumb_2
دتکتور ترکیبی دود و حرارت آدرس پذیر Apollo_thumb_3
دتکتور ترکیبی دود و حرارت آدرس پذیر Apollo_thumb_4
دتکتور ترکیبی دود و حرارت آدرس پذیر Apollo_thumb_5
دتکتور ترکیبی دود و حرارت آدرس پذیر Apollo_thumb_6

کالاهای مشابه