دتکتور ترکیبی دود و حرارت آدرس پذیر Teletek

دتکتور ترکیبی دود و حرارت آدرس پذیر Teletek 

Addressable Combined (Temperature And Optical-Smoke) Detector

انواع مدل های مولتی آشکار ساز دودی اپتیکال و حرارتی شرکت تله تک : 

  • SensoIRIS M140
  • SensoIRIS M140 IS
دتکتور ترکیبی دود و حرارت آدرس پذیر Teletek 0
دتکتور ترکیبی دود و حرارت آدرس پذیر Teletek _thumb_0

کالاهای مشابه