دتکتور ترکیبی دود و حرارت بیسیم Apollo

دتکتور ترکیبی دود و حرارت بیسیم Apollo

Multi Sensor Detector For Wireless Fire Alarm

سری :

  • XPander

مدل :

  • XPA-CB-13032-APO
دتکتور ترکیبی دود و حرارت بیسیم Apollo0
دتکتور ترکیبی دود و حرارت بیسیم Apollo1
دتکتور ترکیبی دود و حرارت بیسیم Apollo_thumb_0
دتکتور ترکیبی دود و حرارت بیسیم Apollo_thumb_1

کالاهای مشابه