دتکتور حرارتی آدرس پذیر سنس

دتکتور حرارتی آدرس پذیر سنس ثابت و افزایشی 

addressable Rate-of-rise & Fixed Temperature Heat Detectors

مدل :

  • S2

این محصول مطابق با استاندارد EN 54-5 طراحی شده است.

 

دتکتور حرارتی آدرس پذیر سنس 0
دتکتور حرارتی آدرس پذیر سنس _thumb_0

کالاهای مشابه