دتکتور حرارتی Apollo

دتکتور حرارتی Apollo کانونشال 

conventional heat detector

سری :

 • ORBIS 
 • Series 65

انواع مدل های سنسور حرارتی متعارف آپولو سری Orbis

 • ORB-HT-11001-APO A1R
 • ORB-HT-11002-APO A2S
 • ORB-HT-11003-APO BR
 • ORB-HT-11004-APO BS
 • ORB-HT-11005-APO CR
 • ORB-HT-11006-APO CS
 • ORB-HT-11166-APO A1S
 • ORB-HT-11013-APO A1R - چشمک زن LED
 • ORB-HT-11014-APO A2S - چشمک زن LED
 • ORB-HT-11015-APO BR - چشمک زن LED
 • ORB-HT-11016-APO BS - چشمک زن LED
 • ORB-HT-11017-APO CR - چشمک زن LED
 • ORB-HT-11018-APO CS - چشمک زن LED
 • ORB-HT-11167-APO A1S - چشمک زن LED

انواع مدل های دتکتور حرارتی متعارف آپولو 65

 • 55000-122 A1R استاندارد
 • 55000-121 A1R همراه با فلش ال ای دی
 • 55000-120 A1R همراه با فلاش ال ای دی و سوئیچ تست مگنتی
 • 55000-125 BR همراه با فلاش ال ای دی و سوئیچ تست مگنتی
 • 55000-126 BR همراه با فلاش ال ای دی
 • 55000-130 CR همراه با فلاش ال ای دی و سوئیچ تست مگنتی
 • 55000-131 CR همراه با فلاش ال ای دی
 • 55000-132 CR استاندارد
 • 55000-135CS همراه با فلاش ال ای دی و سوئیچ تست مگنتی
 • 55000-136CS همراه با فلاش ال ای دی
 • 55000-137CS استاندارد
دتکتور حرارتی Apollo0
دتکتور حرارتی Apollo1
دتکتور حرارتی Apollo2
دتکتور حرارتی Apollo3
دتکتور حرارتی Apollo4
دتکتور حرارتی Apollo_thumb_0
دتکتور حرارتی Apollo_thumb_1
دتکتور حرارتی Apollo_thumb_2
دتکتور حرارتی Apollo_thumb_3
دتکتور حرارتی Apollo_thumb_4

کالاهای مشابه