دتکتور حرارت آدرس پذیر ماویلی

دتکتور حرارت آدرس پذیر ماویلی 

addressable heat detector

انواع مدل های آشکارسازهای شرکت mavili :

  • ML-1120 دما ثابت  Intelligent Analogue Addressable System A1S Fixed Temp Heat Detector
  • ML-1120.SCI دما ثابت با اتصال عایق کوتاه  Intelligent Analogue Addressable System A1S Fixed Temp Heat Detector With Short Circuit Isolator
  • ML-1130 هوشمند  Maxlogic Intelligent Addressable Heat Detector
  • ML-1130.SCI هوشمند با عایق اتصال کوتاه  Maxlogic Intelligent Addressable Heat Detector With Short Circuit Isolator
  • ML-1130BS ردیاب حرارتی هوشمند  Maxlogic intelligent addressable system class bs heat detector 
  • MG-9300 آشکارساز حرارتی آدرس دهی آنالوگ هوشمند intelligent analogue addressable heat detector

 

 

دتکتور حرارت آدرس پذیر ماویلی 0
دتکتور حرارت آدرس پذیر ماویلی 1
دتکتور حرارت آدرس پذیر ماویلی _thumb_0
دتکتور حرارت آدرس پذیر ماویلی _thumb_1

کالاهای مشابه