دتکتور حرارت اعلام حریق Teletek

دتکتور حرارت اعلام حریق متعارف Teletek 

انواع آشکار ساز حرارتی : دما ثابت و دما افزایشی 

  • Fixed Temperature Detector With Digital Processing Algorithm
  • Rate-Of-Rise Temperature Detector With Digital Processing Algorithm

مدل های سنسورهای حرارتی کانونشنال شرکت تله تک : 

  • SensoMAG F10
  • SensoMAG F10B
  • SensoMAG R20
دتکتور حرارت اعلام حریق Teletek 0
دتکتور حرارت اعلام حریق Teletek 1
دتکتور حرارت اعلام حریق Teletek _thumb_0
دتکتور حرارت اعلام حریق Teletek _thumb_1

کالاهای مشابه