دتکتور دود آدرس پذیر سنس

دتکتور دود آدرس پذیر سنس 

smoke detector addressable type

مدل :

  • S2

این محصول مطابق با استاندارد EN54-7 طراحی گردیده است.

دتکتور دود آدرس پذیر سنس 0
دتکتور دود آدرس پذیر سنس _thumb_0

کالاهای مشابه