دتکتور دود آدرس پذیر Teletek

دتکتور دود آدرس پذیر Teletek 

Addressable Optical-Smoke Detector 

انواع مدل های آشکار ساز دودی نوری شرکت تله تک : 

  • SensoIRIS S130
  • SensoIRIS S130 IS

 

دتکتور دود آدرس پذیر Teletek 0
دتکتور دود آدرس پذیر Teletek _thumb_0

کالاهای مشابه