دتکتور چند منظوره آدرس پذیر جنت S-Quad

دتکتور چند منظوره آدرس پذیر جنت سری اس-کواد (S-Quad)

 S-Quad Sensor and Sensor Sounder 

سنسور، هشدار صوتی، هشدار گفتاری و چشمک‌زن (هشدار بصری)

کدهای سفارش :

S4-700 پایه‌ی سنسور (سفید)

S4BK-700 پایه‌ی سنسور (سیاه)

S4-720 سنسور حرارتی (سفید)

S4-715 سنسور حرارتی (سفید)

S4-710 سنسور نوری-حرارتی (سفید)

S4-711 سنسور نوری-حرارتی دوگانه (سفید)

S4BK-711 سنسور نوری-حرارتی دوگانه (سیاه)

S4-901 سنسور نوری-حرارتی دوگانه و مونوکسید کربن (سفید)

S4-780-S سنسور حرارتی هشدار اعلام حریق

S4-770-S هشدار اعلام حریق نوری-حرارتی (سفید)

S4-771-S هشدار اعلام حریق نوری-حرارتی دوگانه (سفید)

S4-711-V هشدار اعلام حریق نوری-حرارتی صوتی دوگانه (سفید)

S4BK-711-V هشدار اعلام حریق نوری-حرارتی صوتی دوگانه (سیاه)

 

دتکتور چند منظوره آدرس پذیر جنت S-Quad0
دتکتور چند منظوره آدرس پذیر جنت S-Quad1
دتکتور چند منظوره آدرس پذیر جنت S-Quad2
دتکتور چند منظوره آدرس پذیر جنت S-Quad_thumb_0
دتکتور چند منظوره آدرس پذیر جنت S-Quad_thumb_1
دتکتور چند منظوره آدرس پذیر جنت S-Quad_thumb_2

کالاهای مشابه