دتکتور گاز متعارف ماویلی

دتکتور گاز متعارف ماویلی 

Conventional Gas Detectors

انواع مدل های آشکارساز گاز ال پی جی ، متان ، مونوکسید کربن کانونشنال شرکت mavili : 

GDR-1224L    LPG (buthane+propane) detector, 12/24V DC with relay
GDR-1224M  
 Methane (natural gas) detector, 12/24V DC with relay
GDR-220L
   LPG (buthane+propane) detector, 230V AC with relay
GDR-220M    Methane (natural gas) detector, 230V AC with relay
GD2R-12EC  
 Carbon monoxide gas detector (CO), 12V DC, 2-level alarm output, electrochemical
GD2R-24EC  
 Carbon monoxide gas detector (CO), 24V DC, 2-level alarm output, electrochemical
GD2R-220EC    
Carbon monoxide gas detector (CO), 230V DC, 2-level alarm output, electrochemical
  TGDR-1224M    
Methane (natural gas) detector, 12/24V DC with relay

دتکتور گاز متعارف ماویلی 0
دتکتور گاز متعارف ماویلی 1
دتکتور گاز متعارف ماویلی _thumb_0
دتکتور گاز متعارف ماویلی _thumb_1

کالاهای مشابه