دیگ ایرفو چدنی مدل SL

دیگ ایرفو چدنی مدل SL

ویژگی ها : 

 • ابعاد کوچکتر دیگ ایرفو و حمل و نقل آسان به دلیل امکان جدا شدن پره های دیگ از یکدیگر
 • امکان تعویض پره آسیب دیده دیگ و تعمیر راحت دیگ نسبت به دیگهای فولادی
 • قیمت و گارانتی مناسبتر دیگهای چدنی نسبت به دیگهای فولادی دارای استاندارد

انواع : 

 • SL 500     8    
 • SL 590    9    
 • SL 650    10    
 • SL 720    11    
 • SL 780    12    
 • SL 850    13    
 • SL 910    14    
 • SL 980    15    
 • SL 1040    16    
 • SL 1100    17    
 • SL 1170    18    
 • SL 1240    19    
 • SL 1300    20    
 • SL 1370    21    
 • SL 1450    22    
دیگ ایرفو چدنی مدل SL0
دیگ ایرفو چدنی مدل SL1
دیگ ایرفو چدنی مدل SL2
دیگ ایرفو چدنی مدل SL_thumb_0
دیگ ایرفو چدنی مدل SL_thumb_1
دیگ ایرفو چدنی مدل SL_thumb_2