دیگ چدنی شوفاژکار مدل سوپر هیت 1300

دیگ چدنی شوفاژکار مدل سوپر هیت 1300 ( 7 الی 20 پره )

توضیحات : 

 • حداکثر فشار کاری : 6 bar
 • جلوگیری از اتلاف انرژی با ایزولاسیون کامل روپوش

انواع : 

 • مدل سوپر هیت 7-1300
  ابعاد دیگ (طول ، عرض ، ارتفاع) : 1630*900*1200 mm
  تعداد پره: 7

 • مدل سوپر هیت 8-1300
  ابعاد دیگ (طول ، عرض ، ارتفاع) : 1790*900*1200 mm
  تعداد پره: 8

 • مدل سوپر هیت 9-1300
  ابعاد دیگ (طول ، عرض ، ارتفاع) : 1950*900*1200 mm
  تعداد پره: 9

 • مدل سوپر هیت 10-1300
  ابعاد دیگ (طول ، عرض ، ارتفاع) : 2110*900*1200 mm
  تعداد پره: 10

 • مدل سوپر هیت 11-1300
  دارای گواهینامه مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 از کمپانی SGS سوئیس
  تعداد پره : 11

 • مدل سوپر هیت 12-1300
  ابعاد دیگ (طول ، عرض ، ارتفاع) : 2420*900*1200 mm
  تعداد پره: 12

 • مدل سوپر هیت 13-1300
  ابعاد دیگ (طول ، عرض ، ارتفاع) : 2580*900*1200 mm
  تعداد پره: 13

 • مدل سوپر هیت 14-1300
  ابعاد دیگ (طول ، عرض ، ارتفاع) : 2730*900*1200 mm
  تعداد پره: 14

 • مدل سوپر هیت 15-1300
  ابعاد دیگ (طول ، عرض ، ارتفاع) : 2890*900*1200 mm
  تعداد پره: 15

 • مدل سوپر هیت 16-1300
  ابعاد دیگ (طول ، عرض ، ارتفاع) : 3050*900*1200 mm
  تعداد پره: 16

 • مدل سوپر هیت 16-1300
  ابعاد دیگ (طول ، عرض ، ارتفاع) : 3050*900*1200 mm
  تعداد پره: 16

 • مدل سوپر هیت 17-1300
  ابعاد دیگ (طول ، عرض ، ارتفاع) : 3200*900*1200 mm
  تعداد پره: 17

 • مدل سوپر هیت 18-1300
  ابعاد دیگ (طول ، عرض ، ارتفاع) : 3585*900*1200 mm
  تعداد پره: 18

 • مدل سوپر هیت 19-1300
  ابعاد دیگ (طول ، عرض ، ارتفاع) : 3520*900*1200 mm
  تعداد پره: 19

 • مدل سوپر هیت 20-1300
  ابعاد دیگ (طول ، عرض ، ارتفاع) : 3680*900*1200 mm
  تعداد پره: 20
دیگ چدنی شوفاژکار مدل سوپر هیت 13000
دیگ چدنی شوفاژکار مدل سوپر هیت 1300_thumb_0