دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران(MI3) S

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران (MI3) مدل S

انواع : 

 • دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران (MI3) مدل S-5

  ابعاد دیگ : 565*390*890 mm
  تعداد پره: 5
  فشار کاری : 10 bar
  نوع سوخت : گاز طبیعی - گازوییل
  قدرت گرمادهی:40000kcal/hr

 • دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران (MI3) مدل S-6

  ابعاد دیگ : 670*390*890 mm
  تعداد پره: 6
  فشار کاری : 10 bar
  نوع سوخت : گاز طبیعی - گازوییل
  قدرت گرمادهی:50000kcal/hr

 • دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران (MI3) مدل S-7

  ابعاد دیگ : 775*390*890 mm
  تعداد پره: 7
  فشار کاری : 10 bar
  نوع سوخت : گاز طبیعی - گازوییل
  قدرت گرمادهی:60000kcal/hr

 • دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران (MI3) مدل S-8
   
  ابعاد دیگ : 880*390*890 mm
  تعداد پره: 8
  فشار کاری : 10 bar
  نوع سوخت : گاز طبیعی - گازوییل
  قدرت گرمادهی:70000kcal/hr

 • دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران (MI3) مدل S-9

  ابعاد دیگ : 985*390*890 mm
  تعداد پره: 9
  فشار کاری : 10 bar
  نوع سوخت : گاز طبیعی - گازوییل
  قدرت گرمادهی:80000kcal/hr

 • دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران (MI3) مدل S-10

  ابعاد دیگ : 1090*390*890 mm
  تعداد پره: 10
  فشار کاری : 10 bar
  نوع سوخت : گاز طبیعی - گازوییل
  قدرت گرمادهی:90000kcal/hr

 • دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران (MI3) مدل S-11

  ابعاد دیگ : 1195*390*890 mm
  تعداد پره: 11
  فشار کاری : 10 bar
  نوع سوخت : گاز طبیعی - گازوییل
  قدرت گرمادهی:100000kcal/hr
دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران(MI3) S0
دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران(MI3) S_thumb_0