دیگ چدنی شوفاژکار مدل استار 1300

دیگ چدنی شوفاژکار مدل استار 1300 ( 7 الی 20 پره )

توضیحات : 

 • فشار کاری : 10 bar
 • جلوگیری از اتلاف انرژی با ایزولاسیون کامل روپوش

انواع : 

 • مدل استار 7-1300
  ابعاد دیگ (طول ، عرض ، ارتفاع) : 1630*900*1200 mm
  تعداد پره: 7

 • مدل استار 8-1300
  ابعاد دیگ (طول ، عرض ، ارتفاع) : 1790*900*1200 mm
  تعداد پره: 8

 • مدل استار 9-1300
  ابعاد دیگ (طول ، عرض ، ارتفاع) : 1950*900*1200 mm
  تعداد پره: 9

 • مدل استار 10-1300
  ابعاد دیگ (طول ، عرض ، ارتفاع) : 2110*900*1200 mm
  تعداد پره: 10

 • مدل استار 11-1300
  ابعاد دیگ (طول ، عرض ، ارتفاع) : 2260*900*1200 mm
  تعداد پره: 11

 • مدل استار 12-1300
  ابعاد دیگ (طول ، عرض ، ارتفاع) : 2420*900*1200 mm
  تعداد پره: 12

 • مدل استار 13-1300
  ابعاد دیگ (طول ، عرض ، ارتفاع) : 2580*900*1200 mm
  تعداد پره: 13

 • مدل استار 14-1300
  ابعاد دیگ (طول ، عرض ، ارتفاع) : 2730*900*1200 mm
  تعداد پره: 14

 • مدل استار 15-1300
  ابعاد دیگ (طول ، عرض ، ارتفاع) : 2890*900*1200 mm
  تعداد پره: 15

 • مدل استار 16-1300
  ابعاد دیگ (طول ، عرض ، ارتفاع) : 3050*900*1200 mm
  تعداد پره: 16

 • مدل استار 17-1300
  ابعاد دیگ (طول ، عرض ، ارتفاع) : 3200*900*1200 mm
  تعداد پره: 17

 • مدل استار 18-1300
  ابعاد دیگ (طول ، عرض ، ارتفاع) : 3360*900*1200 mm
  تعداد پره: 18

 • مدل استار 19-1300
  ابعاد دیگ (طول ، عرض ، ارتفاع) : 3520*900*1200 mm
  تعداد پره: 19

 • مدل استار 20-1300
  ابعاد دیگ (طول ، عرض ، ارتفاع) : 3680*900*1200 mm
  تعداد پره: 20
دیگ چدنی شوفاژکار مدل استار 13000
دیگ چدنی شوفاژکار مدل استار 1300_thumb_0