دیگ چدنی بویلر سوپر 500 شوفاژکار

دیگ چدنی بویلر سوپر 500 شوفاژکار ( 5-6-7-8-9 پره )

انواع :

 • دیگ چدنی بویلر سوپر 500 شوفاژکار 5 پره
  قدرت گرمادهی (خروجی) : 124000 kcal/hr
  قدرت گرمادهی (ورودی) : 139000 kcal/hr
  ابعاد دیگ (طول ، عرض ، ارتفاع) : mm
  تعداد پره: 5
  فشار کاری : 4 bar

 • دیگ چدنی بویلر سوپر 500 شوفاژکار 6 پره
  قدرت گرمادهی (خروجی) : 157000 kcal/hr
  قدرت گرمادهی (ورودی) : 185000 kcal/hr
  تعداد پره: 6
  فشار کاری : 4 bar

 • دیگ چدنی بویلر سوپر 500 شوفاژکار7 پره
  قدرت گرمادهی (خروجی) : 192000 kcal/hr
  قدرت گرمادهی (ورودی) : 225000 kcal/hr
  تعداد پره: 7
  فشار کاری : 4 bar

 • دیگ چدنی بویلر سوپر 500 شوفاژکار 8 پره
  قدرت گرمادهی (خروجی) : 225000 kcal/hr
  قدرت گرمادهی (ورودی) : 265000 kcal/hr
  تعداد پره: 8
  فشار کاری : 4 bar

 • دیگ چدنی بویلر سوپر 500 شوفاژکار9 پره
  قدرت گرمادهی (خروجی) : 258000 kcal/hr
  قدرت گرمادهی (ورودی) : 304000 kcal/hr
  ابعاد دیگ (طول ، عرض ، ارتفاع) : mm
  تعداد پره: 9
  فشار کاری : 4 bar
دیگ چدنی بویلر سوپر 500 شوفاژکار0
دیگ چدنی بویلر سوپر 500 شوفاژکار_thumb_0