دیگ چدنی شوفاژکار سوپر پلاس 200

دیگ چدنی شوفاژکار سوپر پلاس 200 ( 4-5-6-7-8 پره )

توضیحات : 

 • فشار کاری : 4 bar
 • نوع سوخت : گاز طبیعی یا گازوییل

انواع : 

 • سوپر پلاس 200-4 پره
  قدرت گرمادهی : 33500 kcal/hr
  ابعاد دیگ (طول ، عرض ، ارتفاع) :640*510*840 mm
  تعداد پره: 4

 • سوپر پلاس 200-5 پره
  قدرت گرمادهی : 42000 kcal/hr
  ابعاد دیگ (طول ، عرض ، ارتفاع) : 740*510*840 mm
  تعداد پره: 5

 • سوپر پلاس 200-6 پره
  قدرت گرمادهی : 50500 kcal/hr
  ابعاد دیگ (طول ، عرض ، ارتفاع) : 840*510*840 mm
  تعداد پره: 6

 • سوپر پلاس 200-7 پره
  قدرت گرمادهی : 59000 kcal/hr
  ابعاد دیگ (طول ، عرض ، ارتفاع) : 940*510*840 mm
  تعداد پره: 7

 • سوپر پلاس 200-8 پره
  قدرت گرمادهی : 67500 kcal/hr
  ابعاد دیگ (طول ، عرض ، ارتفاع) : 1040*510*840 mm
  تعداد پره: 8
دیگ چدنی شوفاژکار سوپر پلاس 2000
دیگ چدنی شوفاژکار سوپر پلاس 200_thumb_0