دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران (MI3) SUPER M90

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران (MI3) SUPER M90 

انواع مدل ها : 

 • دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران (MI3) مدل SUPER M90-4

  دارای راندمان بالای 90 درصد
  تعداد پره: 4
  فشار کاری : 4 bar
  نوع سوخت : گاز طبیعی - گازوییل
  قدرت گرمادهی:90300kcal/hr

 • دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران (MI3) مدل SUPER M90-5

  دارای راندمان بالای 90 درصد
  تعداد پره: 5
  فشار کاری : 4 bar
  نوع سوخت : گاز طبیعی - گازوییل
  ظرفیت حرارتی:123840کیلوکالری بر ساعت
 • دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران (MI3) مدل SUPER M90-6

  دارای راندمان بالای 90 درصد
  تعداد پره: 6
  فشار کاری : 4 bar
  نوع سوخت : گاز طبیعی - گازوییل
  ظرفیت حرارتی:158240kcal/hr

 • دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران (MI3) مدل SUPER M90-7

  دارای راندمان بالای 90 درصد
  تعداد پره: 7
  فشار کاری : 4 bar
  نوع سوخت : گاز طبیعی - گازوییل

 • دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران (MI3) مدلSUPER M90-8

  دارای راندمان بالای 90 درصد
  تعداد پره: 8
  فشار کاری : 4 bar
  نوع سوخت : گاز طبیعی - گازوییل

 • دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران (MI3) مدل SUPER M90-9

  دارای راندمان بالای 90 درصد
  تعداد پره: 9
  فشار کاری : 4 bar
  نوع سوخت : گاز طبیعی - گازوییل

 • دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران (MI3) مدل SUPER M90-10

  دارای راندمان بالای 90 درصد
  تعداد پره: 10
  فشار کاری : 4 bar
  نوع سوخت : گاز طبیعی - گازوییل
  ظرفیت حرارتی:292400kcal/hr

 • دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران (MI3) مدل SUPER M90-11

  دارای راندمان بالای 90 درصد
  تعداد پره: 11
  فشار کاری : 4 bar
  نوع سوخت : گاز طبیعی - گازوییل
  ظرفیت حرارتی: 326800kcal/hr
دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران (MI3) SUPER M900
دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران (MI3) SUPER M90_thumb_0