دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران (MI3) S90

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران (MI3) مدل S90

انواع : 

 • دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران (MI3) مدل S90-2

  ابعاد دیگ : 328*400*848 mm
  تعداد پره: 2
  فشار کاری : 4 bar
  نوع سوخت : گاز طبیعی - گازوییل
  قدرت گرمادهی:20000kcal/hr

 • دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران (MI3) مدل S90-3

  ابعاد دیگ : 428*400*848 mm
  تعداد پره: 3
  فشار کاری : 4 bar
  نوع سوخت : گاز طبیعی - گازوییل
  قدرت گرمادهی:30000kcal/hr

 • دیگ چدنی لوله وماشین سازی ایران (MI3) مدلS90-4

  ابعاد دیگ : 528*400*848 mm
  تعداد پره: 4
  فشار کاری : 4 bar
  نوع سوخت : گاز طبیعی - گازوییل
  قدرت گرمادهی:40000kcal/hr

 • دیگ چدنی لوله وماشین سازی ایران (MI3) مدلS90-6

  ابعاد دیگ : 728*400*848 mm
  تعداد پره: 6
  فشار کاری : 4 bar
  نوع سوخت : گاز طبیعی - گازوییل
  قدرت گرمادهی:60000kcal/hr

 • دیگ چدنی لوله وماشین سازی ایران (MI3) مدلS90-8

  ابعاد دیگ : 928*400*848 mm
  تعداد پره: 8
  فشار کاری : 4 bar
  نوع سوخت : گاز طبیعی - گازوییل
  قدرت گرمادهی:80000kcal/hr
دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران (MI3) S900
دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران (MI3) S90_thumb_0