دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران(MI3)L90

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران(MI3) مدل L90

انواع :

 • دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران(MI3)مدلL90-7

  ابعاد دیگ (ارتفاع*عرض*طول) : 1055*850*1170 mm
  تعداد پره: 7
  نوع سوخت : گاز طبیعی - گازوییل
  قدرت گرمادهی:172000kcal/hr
  فشار کاری:4bar

 • دیگ چدنی لوله وماشین سازی ایران(MI3)مدلL90-8

  ابعاد دیگ (ارتفاع*عرض*طول) : 1188*850*1170 mm
  تعداد پره: 8
  فشار کاری : 4 bar
  نوع سوخت : گاز طبیعی - گازوییل
  ظرفیت حرارتی: 215000kcal/hr

 • دیگ چدنی لوله وماشین سازی ایران(MI3)مدلL90-9

  ابعاد دیگ (ارتفاع*عرض*طول) : 1321*850*1170 mm
  تعداد پره: 9
  فشار کاری : 4 bar
  نوع سوخت : گاز طبیعی - گازوییل
  قدرت گرمادهی:258000kcal/hr

 • دیگ چدنی لوله وماشین سازی ایران(MI3)مدلL90-10

  ابعاد دیگ (ارتفاع*عرض*طول) : 1455*850*1170 mm
  تعداد پره: 10
  فشار کاری : 4 bar
  نوع سوخت : گاز طبیعی - گازوییل
  قدرت گرمادهی:310000kcal/hr

 • دیگ چدنی لوله وماشین سازی ایران(MI3)مدلL90-11

  ابعاد دیگ (ارتفاع*عرض*طول) : 1588*850*1170 mm
  تعداد پره: 11
  فشار کاری : 4 bar
  نوع سوخت : گاز طبیعی - گازوییل
  قدرت گرمادهی:362000kcal/hr

 • دیگ چدنی لوله وماشین سازی ایران(MI3)مدلL90-12

  ابعاد دیگ (ارتفاع*عرض*طول) : 1721*850*1170 mm
  تعداد پره: 12
  فشار کاری : 4 bar
  نوع سوخت : گاز طبیعی - گازوییل
  قدرت گرمادهی:413000kcal/hr

 • دیگ چدنی لوله وماشین سازی ایران(MI3)مدلL90-13

  ابعاد دیگ (ارتفاع*عرض*طول) : 1858*850*1170 mm
  تعداد پره: 13
  فشار کاری : 4 bar
  نوع سوخت : گاز طبیعی - گازوییل
  قدرت گرمادهی:482000kcal/hr

 • دیگ چدنی لوله وماشین سازی ایران(MI3)مدلL90-14

  ابعاد دیگ (ارتفاع*عرض*طول) : 1987*850*1170 mm
  تعداد پره: 14
  فشار کاری : 4 bar
  نوع سوخت : گاز طبیعی - گازوییل
  قدرت گرمادهی:560000kcal/hr

 

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران(MI3)L900
دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران(MI3)L90_thumb_0