دیگ چدنی شوفاژکار سوپر 300

دیگ چدنی شوفاژکار سوپر 300 ( 5-6-7-8-9 پره )

انواع : 

 • دیگ چدنی سوپر 300 شوفاژکار 5 پره

  ابعاد دیگ (طول ، عرض ، ارتفاع) : 682*443*758 mm
  تعداد پره: 5
  فشار کاری : 4 bar
  نوع سوخت : گاز طبیعی یا گازوییل

 • دیگ چدنی سوپر 300 شوفاژکار 6 پره

  ابعاد دیگ (طول ، عرض ، ارتفاع) : 764*443*758 mm
  تعداد پره: 6
  فشار کاری : 4 bar
  نوع سوخت : گاز طبیعی یا گازوییل

 • دیگ چدنی سوپر 300 شوفاژکار 7 پره

  ابعاد دیگ (طول ، عرض ، ارتفاع) : 846*443*758 mm
  تعداد پره: 7
  فشار کاری : 4 bar
  نوع سوخت : گاز طبیعی یا گازوییل

 • دیگ چدنی سوپر 300 شوفاژکار 8 پره

  ابعاد دیگ (طول ، عرض ، ارتفاع) : 928*443*758 mm
  تعداد پره: 8
  فشار کاری : 4 bar
  نوع سوخت : گاز طبیعی یا گازوییل

 • دیگ چدنی سوپر 300 شوفاژکار 9 پره

  ابعاد دیگ (طول ، عرض ، ارتفاع) : 1010*443*758 mm
  تعداد پره: 9
  فشار کاری : 4 bar
  نوع سوخت : گاز طبیعی یا گازوییل

 

دیگ چدنی شوفاژکار سوپر 3000
دیگ چدنی شوفاژکار سوپر 300_thumb_0