يونيت هيتر آبگرم داتیس کار (موتور دو دور)

يونيت هيتر آبگرم داتیس کار با موتور دو دور

انواع مدل ها و مشخصات فنی : 

مدل قدرت گرمادهی با دمای آب گرم 185f و هوای ورودی 60f حجم هوادهي C.F.M دورموتور R.P.M قدرت موتور W قطر لوله ورودي In افت فشار در کویل ft ابعاد دستگاهcm
B.T.U / hr Kcal/hr طول عرض ارتفاع
DUH-10 40000 10000 1000 900-1400 130 1" 1 56 30 56
DUH-16 65000 16250 1500 900-1400 140 1" 1 66 30 56
DUH-25 95000 23750 1800 900-1400 140 1 1/4" 2.2 69 30 67
DUH-31 125000 31250 2100 900-1400 165 1 1/4" 1.2 77 30 67
DUH-37 150000 37500 2400 900-1400 210 1 1/4" 2.5 84 30 67
DUH-52 210000 52500 3000 900-1400 310 1 1/4" 2.5 90 30 88
يونيت هيتر آبگرم داتیس کار (موتور دو دور)0
يونيت هيتر آبگرم داتیس کار (موتور دو دور)_thumb_0