يونيت هيتر آبگرم هیدروترم

يونيت هيتر هیدروترم (هوارام) آبگرم دیواری

دارای کویل مسی دو ردیفه

انواع مدل ها و مشخصات فنی : 

مدل قدرت گرمادهي با دمای آب گرم 180f و دمای محیط 60f حجم هوادهي C.F.M دورموتور R.P.M قدرت موتور H.P قطر لوله ورودي In افت فشار در کویل ft ابعاد دستگاهcm
B.T.U / hr Kcal/hr طول عرض ارتفاع
12 50000 12500 1190 1450 1/6 1" 1.7 55 34 45
14 76000 19000 1740 1450 1/3 1" 5.3 65 34 55
15 106000 26500 2290 1450 1/3 1" 1.7 75 34 65
16 118000 29500 2200 1000 1/2 1 1/4" 4.6 85 34 70
16 149000 37250 3260 1450 1/2 1 1/4" 4.6 85 34 70
18 154000 38500 3000 1000 1/2 1 1/4" 6.6 97 39 75
18 174000 43500 3700 1450 1/2 1 1/4" 6.6 97 39 75
يونيت هيتر آبگرم هیدروترم0
يونيت هيتر آبگرم هیدروترم_thumb_0