يونيت هيتر آب گرم داتیس کار (موتور تک دور صنعتی تک فاز)

يونيت هيتر آب گرم با موتور تک دور صنعتی تک فاز داتیس کار

انواع مدل ها و مشخصات فنی :

مدل قدرت گرمادهی با دمای آب گرم 185f و هوای ورودی 60f حجم هوادهي C.F.M دورموتور R.P.M قدرت موتور W قطر لوله ورودي In افت فشار در کویل ft ابعاد دستگاهcm
B.T.U / hr Kcal/hr طول عرض ارتفاع
DUH-10 40000 10000 1000 1425 130 1" 1 56 30 56
DUH-16 65000 16250 1500 1425 140 1" 1 66 30 56
DUH-25 95000 23750 1800 1425 140 1 1/4" 2.2 69 30 67
DUH-31 125000 31250 2100 1425 165 1 1/4" 1.2 77 30 67
DUH-37 150000 37500 2400 1425 210 1 1/4" 2.5 84 30 67
DUH-52 210000 52500 3000 1425 310 1 1/2" 2.5 90 30 88
DUH-60 300000 75000 3500 1425 320 1 1/2" 2.5 100 30 84
DUH-67 350000 87500 4000 1425 550 2" 3 100 30 80
يونيت هيتر آب گرم داتیس کار (موتور تک دور صنعتی تک فاز)0
يونيت هيتر آب گرم داتیس کار (موتور تک دور صنعتی تک فاز)_thumb_0