یونیت هیتر آبگرم صبافرین

یونیت هیتر آب گرم صبافرین سری SAUHW

انواع مدل ها و مشخصات فنی : 

مدل
SAUHW-25

SAUHW-50

SAUHW-75
SAUHW-100
SAUHW-150

SAUHW-200
دور موتور (RPM) 900 1400 900 1400 900 1400 900 1400 900 1400 900 1400
ظرفیت هوادهی (CFM) 550 850 1000 1500 1400 2100 1750 2600 2600 3950 2600 3950
ظرفیت حرارتی (BTU/hr) دمای آب ورودی 176F و خروجی 158F 27000 37600 52000 68600 70000 90000 100000 120000 150000 170000 200000 260000
دمای آب ورودی 194F و خروجی 176F 31250 40000 60000 75000 81000 100000 125000 150000 182000 200000 230000 300000
دبی آب (GPM) دمای آب ورودی 176F و خروجی 158F 3.0 3.6 5.7 6.9 7.7 9.4 11.0 13.2 16.6 19.9 22.2 27.0
دمای آب ورودی 194F و خروجی 176F 3.4 4.1 6.6 7.9 8.9 10.7 12.7 15.2 19 22.8 25.6 30.6
درجه حرارت خروجی (F) دمای آب ورودی 176F و خروجی 158F 102 93 104 95 102 94 108 99 110 98 126 113
دمای آب ورودی 194F و خروجی 176F 108 97 111 101 109 99 116 105 117 104 132 118
ابعاد (cm) ارتفاع 46 53.5 61 68.5 76 76
طول 46 53.5 61 68.5 76 76
عمق 26 26 26 32 32 36.5
سایز لوله ورودی و خروجی (inch)

"1

"11/4

"11/4

1 1/4″

"11/4

 

"11/4

یونیت هیتر آبگرم صبافرین0
یونیت هیتر آبگرم صبافرین_thumb_0