يونيت هيتر بخار سارایئل

يونيت هيتر بخار سارایئل TU-S

انواع مدل ها و مشخصات فنی :

مدل TU 75 S TU 115 S TU 140 S TU 160 S TU 230 S TU 280 S TU 300 S TU 400 S
قدرت گرمادهی(Btu/hr) 74000 115000 140000 160000 230000 280000 340000 400000
برق مصرفی تک فاز 220 ولت تک فاز 220 ولت تک فاز 220 ولت تک فاز 220 ولت تک فاز 220 ولت تک فاز 220 ولت تک فاز 220 ولت تک فاز 220 ولت
ارتفاع(cm) 50 58 58 66 75 75 81 85
عرض(cm) 50 58 58 66 75 75 81 85
عمق(cm) 35 35 35 35 35 35 35 35
قدرت موتور(w) 135 150 160 175 320 320 320 320
حجم هوادهی(cfm) 1300 1800 1800 2300 2300 2700 2700 2700
دور موتور( RPM) 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
الکتروموتور برند معتبردمنده دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد
دمپر خروجی هوا با تیغه های قابل تنظیم دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد

 

يونيت هيتر بخار سارایئل0
يونيت هيتر بخار سارایئل1
يونيت هيتر بخار سارایئل_thumb_0
يونيت هيتر بخار سارایئل_thumb_1