يونيت هيتر آبگرم سارایئل

يونيت هيتر آبگرم سارایئل TU-W

انواع مدل ها و مشخصات فنی : 

مدل TU 50 W TU 70 W TU 80 W TU 120 W TU 150 W TU 180 W TU 200 W TU 250 W
قدرت گرمادهی(Btu/hr) 54000 74000 74000 120000 155000 180000 220000 260000
برق مصرفی تک فاز 220 ولت تک فاز 220 ولت تک فاز 220 ولت تک فاز 220 ولت تک فاز 220 ولت تک فاز 220 ولت تک فاز 220 ولت تک فاز 220 ولت
ارتفاع(cm) 50 58 58 66 75 75 81 85
عرض(cm) 50 58 58 66 75 75 81 85
عمق(cm) 35 35 35 35 35 35 35 35
قدرت موتور(w) 135 150 160 175 320 320 320 320
حجم هوادهی(cfm) 1400 1900 1800 2300 2700 2700 2700 2700
GPM 2 8 8 12 14 15 18 25

 

يونيت هيتر آبگرم سارایئل0
يونيت هيتر آبگرم سارایئل1
يونيت هيتر آبگرم سارایئل_thumb_0
يونيت هيتر آبگرم سارایئل_thumb_1