کپسول آتش نشانی آب و کف کاوه

کپسول آتش نشانی آب و کف کاوه 

Fire extinguisher

انواع ظرفیت سیلندرهای اطفاء حریق شرکت باران مامطیر با برند کاوه : 

  • 6 کیلو گرم 
  • 10 کیلو گرم 
  • 25 کیلو گرم 
  • 50 کیلو گرم 
کپسول آتش نشانی آب و کف کاوه 0
کپسول آتش نشانی آب و کف کاوه _thumb_0