کپسول آتش نشانی کف (فوم) و گاز دژ

کپسول آتش نشانی کف (فوم) و گاز دژ 

Fire extinguisher

انواع ظرفیت سیلندرهای اطفاء حریق کف و گاز شرکت : 

  • 6 لیتری 
  • 12 لیتری 
  • 50 لیتری 
کپسول آتش نشانی کف (فوم) و گاز دژ 0
کپسول آتش نشانی کف (فوم) و گاز دژ _thumb_0