کپسول آتش نشانی پودر و گاز کاوه

کپسول آتش نشانی پودر و گاز کاوه 

Fire extinguisher

انواع ظرفیت سیلندرهای پودری اطفاء حریق شرکت باران مامطیر با برند کاوه : 

  • 1 کیلو گرم 
  • 2 کیلو گرم
  • 3 کیلو گرم
  • 4 کیلو گرم
  • 6 کیلو گرم
  • 12 کیلو گرم
  • 25 کیلو گرم
  • 50 کیلو گرم

موارد مصرف : وسایل نقلیه سبک و سنگین

کپسول آتش نشانی پودر و گاز کاوه 0
کپسول آتش نشانی پودر و گاز کاوه _thumb_0