کپسول آتش نشانی بیورسال دژ

کپسول آتش نشانی بیورسال دژ 

Fire extinguisher

انواع ظرفیت سیلندر های اطفاء حریق بیورسال شرکت : 

  • 6 لیتری 
  • 12 لیتری 
کپسول آتش نشانی بیورسال دژ 0
کپسول آتش نشانی بیورسال دژ _thumb_0