کپسول آتش نشانی آب و گاز پیشگام

کپسول آتش نشانی آب و گاز پیشگام 

Fire extinguisher

انواع ظرفیت سیلندرهای اطفاء حریق آب و گاز شرکت پیشگام : 

  • 25 کیلو گرم 
  • 50 کیلو گرم 
کپسول آتش نشانی آب و گاز پیشگام 0
کپسول آتش نشانی آب و گاز پیشگام _thumb_0