blusearch logo

کپسول آتش نشانی CO2 بایا

کپسول آتش نشانی CO2 بایا 

Carbon dioxide fire extinguisher

توضیحات : 

این کپسول آتش‌ نشانی برای خاموش‌ کردن آتش از دی اکسید کربن CO2 استفاده شده و مناسب اکثریت حریق ها از جمله حریقهای به وجود آمده از وسایل برقی می باشد و دارای علامت استاندارد می باشد.. این محصول اندازه مناسبی را دارد و جهت مکان‌های تا 60 متر مربع مناسب است. یکی از محاسن این خاموش کننده این می باشد که هنگام استفاده هیچ گونه اثری از خود به جا نمی گذارد و محیط اطراف را کثیف نمی کند.

انواع مدل های سیلندر اطفاء حریق شرکت سامان صنعت بایا : 

 • کپسول آتش نشانی CO2 بایا 2 کیلوگرمی
  کپسول آتش نشانی CO2 بایا 3 کیلوگرمی
  کپسول آتش نشانی CO2 بایا 4 کیلوگرمی
  سیلندر آتش نشانی CO2 بایا 6 کیلوگرمی
  سیلندر آتش نشانی CO2 بایا 10 کیلوگرمی
  سیلندر آتش نشانی CO2 بایا 12 کیلوگرمی
  سیلندر آتش نشانی CO2 بایا 40 کیلوگرمی
کپسول آتش نشانی CO2 بایا 0
کپسول آتش نشانی CO2 بایا 1
کپسول آتش نشانی CO2 بایا 2
کپسول آتش نشانی CO2 بایا 3
کپسول آتش نشانی CO2 بایا _thumb_0
کپسول آتش نشانی CO2 بایا _thumb_1
کپسول آتش نشانی CO2 بایا _thumb_2
کپسول آتش نشانی CO2 بایا _thumb_3