کپسول آتش نشانی پودر و گاز همیار

کپسول آتش نشانی پودر و گاز همیار 

Fire extinguisher

انواع ظرفیت سیلندرهای اطفاء حریق پودری شرکت همیار انرژی : 

  • 4 کیلوگرم 
  • 6 کیلو گرم 
کپسول آتش نشانی پودر و گاز همیار 0
کپسول آتش نشانی پودر و گاز همیار _thumb_0