کپسول آتش نشانی آب و گاز دژ

کپسول آتش نشانی آب و گاز دژ 

Fire extinguisher

انواع ظرفیت سیلندرهای اطفاء حریق دژ : 

  • 6 کیلوگرم 
  • 12 کیلوگرم 
  • 50 کیلوگرم 
کپسول آتش نشانی آب و گاز دژ 0
کپسول آتش نشانی آب و گاز دژ _thumb_0