کپسول آتش نشانی پودر و گاز پیشرو

کپسول آتش نشانی پودر و گاز پیشرو 

Fire extinguisher

انواع مدل های سیلندر اطفاء حریق پودری شرکت البرز نجات پیشرو : 

 • کپسول های پودر و گاز پیشرو در دو نوع کپسول BC و ABC

انواع ظرفیت کپسول های آتش نشانی پیشرو : 

 •  1 کیلوگرمی
 •  2 کیلوگرمی
 •  3 کیلوگرمی
 •  4 کیلوگرمی
 •  6 کیلوگرمی
 •  9 کیلوگرمی
 •  12 کیلوگرمی
 •  25 کیلوگرمی
 •  50 کیلوگرمی
 •  75 کیلوگرمی
کپسول آتش نشانی پودر و گاز پیشرو 0
کپسول آتش نشانی پودر و گاز پیشرو 1
کپسول آتش نشانی پودر و گاز پیشرو _thumb_0
کپسول آتش نشانی پودر و گاز پیشرو _thumb_1