کپسول آتش نشانی آب و گاز پیشرو

کپسول آتش نشانی آب و گاز پیشرو 

Fire extinguisher

انواع ظرفیت سیلندر اطفاء حریق آب و گاز شرکت البرز نجات : 

  • 6 کیلوگرمی
  • 9 کیلوگرمی
  • 12 کیلوگرمی
  • 30 کیلوگرمی
  • 50 کیلوگرمی
  •  

 

کپسول آتش نشانی آب و گاز پیشرو 0
کپسول آتش نشانی آب و گاز پیشرو _thumb_0