کپسول آتش نشانی پودر و گاز کارا

کپسول آتش نشانی پودر و گاز کارا 

Fire extinguisher

انواع ظرفیت سیلندرهای پودری اطفاء حریق شرکت همیار انرژی با برند کارا : 

 

کپسول آتش نشانی پودر و گاز کارا 0
کپسول آتش نشانی پودر و گاز کارا _thumb_0