مشعل سه گانه سوز صنعتی ( ظرفیت بالا ) گرم ایران GNT

مشعل صنعتی سه گانه سوز ظرفیت بالا شرکت گرم ایران سری GNT

نوع سوخت :    مازوت - گازوئیل - گاز

انواع مدل ها و مشخصات فنی : 

مدل

ظرفیت حرارتی kcal/h
GNT 510 300,000-1,200,000
GNT 515 400,000-1,700,000
مشعل سه گانه سوز صنعتی ( ظرفیت بالا ) گرم ایران GNT0
مشعل سه گانه سوز صنعتی ( ظرفیت بالا ) گرم ایران GNT_thumb_0

کالاهای مشابه