مشعل گازوئیل سوز کاوه

مشعل گازوئیلی کاوه

انواع مدل ها و مشخصات فنی : 

مدل حداکثر قدرت گرمایش برق مصرفی نحوه احتراق دمپر هوا الکترو موتور فن K.w نوع رله قطر شعله پوش m.m فشار پمپ گازوئیل Bar
KW Kcal/hr V –Ф
EL 1 93 80,000 220-1 1مرحله دستی 0.11 ایرانی 105 12
EL 2 175 150,000 220-1 1مرحله دستی 0.11 ایرانی 105 12
EL 3-25 290 250,000 220-1 1مرحله دستی 0.15 ایرانی 165 18
EL 3-30 350 300,000 220-1 1مرحله دستی 0.30 ایرانی 165 18
EL 3-35 410 350,000 220-1 1مرحله دستی 0.37 ایرانی 165 18
EL 4-60 465 400,000 220-1 1مرحله دستی 0.37 ایرانی 165 18
EL 4-2-60 580 500,000 380-3 1مرحله مرحله‌اي 0.6 ایرانی 165 18
EL 4-2-65 700 600,000 380-3 2مرحله مرحله‌اي 0.6 ایرانی 165 18
MFL100-100 930 800,000 380-3 2مرحله مرحله‌اي 1.1 ایرانی 190 20
MFL100-120 1050 900,000 380-3 2مرحله مرحله‌اي 1.5 ایرانی 190 20
MFL100-140 1160 1,000,000 380-3 2مرحله مرحله‌اي 2.2 خارجي 226 20
UDL150-1 1450 1,250,000 380-3 2مرحله مرحله‌اي 3 خارجي 226 20
UDL1 150-2 1745 1,500,000 380-3 2مرحله مرحله‌اي 3 خارجي 226 20
UDL 250 2615 2,250,000 380-3 2مرحله مرحله‌اي 4 خارجي 260 20
MFL 350 3490 3,000,000 380-3 2مرحله مرحله‌اي 7.5 خارجي 320 20
MFL 500 4070 3,500,000 380-3 3مرحله مرحله‌اي 11 خارجي 400 22
MFL 600 4650 4,000,000 380-3 3مرحله مرحله‌اي 11 خارجي 400 22
MFL 700 5810 5,000,000 380-3 3مرحله مرحله‌اي 15 خارجي 400 22
MFL 800 ---- 6,000,000 380-3 3مرحله مرحله‌اي 18.5 خارجي 440 30
MFL 900 ---- 7,000,000 380-3 3مرحله مرحله‌اي 18.5 خارجي 440 30
MFL 750 ---- 8,000,000 380-3 3مرحله مرحله‌اي 22 خارجي 465 30
MFL 850 ---- 10,000,000 380-3 3مرحله مرحله‌اي 30 خارجي 465 30
MFL 1000 ---- 8,000,000 380-3 3مرحله مرحله‌اي 22 خارجي 440 30
MFL 1100 ---- 9,000,000 380-3 3مرحله مرحله اي 30 خارجي 440 30
MFL 1200 ---- 10,000,000 380-3 3مرحله مرحله‌اي 37 خارجي 570 60
MFL 1400 ---- 12,000,000 380-3 3مرحله مرحله‌اي 45 خارجی 570 60
مشعل گازوئیل سوز کاوه0
مشعل گازوئیل سوز کاوه1
مشعل گازوئیل سوز کاوه_thumb_0
مشعل گازوئیل سوز کاوه_thumb_1

کالاهای مشابه